Porterin 5 Güc Modeli:

1. Yeni daxil olanların təhdidi
✔️ Giriş maneələri
✔️ Miqyaslı qənaət
✔️ Kapital tələbləri
✔️ Məhsulun fərqləndirilməsi / brendin dəyəri

2. Əvəzedicilər təhdidi
✔️ Təhlükə
✔️ Yeni iştirakçılar
✔️ Potensial alıcı əvəz edilməsi
✔️ Əvəzedici məhsulların/ xidmətlərin sayı
✔️ Əvəzedicilərin effektivliyi
✔️ Dəyişikliklər

3. Tədarükçülərin Sövdələşmə Gücü
✔️ Təchizatçılar konsentrasiyası / təchizatçıların sayı
✔️ Məhsul / xidmətlərin unikallığı
✔️  Dəyişdirilməsi imkanı
✔️  Təchizatçı dəyişdirmək üçün xərclər

4. Alıcıların Sövdələşmə Gücü
 ✔️ Alıcıların konsentrasiyası / müştərilərin sayı
✔️  Alıcı keçid xərcləri
✔️ Qiymət həssaslığı
✔️ Diferensial üstünlük

5. Rəqabət rəqabət
✔️ Rəqiblərin sayının / Firmanın konsentrasiyasının nisbəti
✔️ Müştəri sadiqliyi
✔️ Reklam xərcləri üçün tələblər
✔️ Keyfiyyət fərqləri hesabına rəqabət

📌 Tədarükçülərlə münasibətlərin idarə edilməsi (Vendor management)

📆 Tarix: 03 – 05 Avqust (10 saatlıq proqram)