📌 Təlim: “Satınalma/Təchizat proseslərinin idarə edilməsi. Satınalma metodları. Müqavilə və sənədlərin idarə edilməsi”

📆 Tarix: 08 – 12 Avqust (15 -17 saatlıq proqram)