MRP (Materials Requirements Planning) – material ehtiyaclarını planlaşdırmaq üçün hazırlanmış bir sistemdir. O, tələblərə cavab vermək və ümumi məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə lazımi materialları müəyyənləşdirir, kəmiyyətləri təxmin edir, istehsal cədvəlinə cavab vermək üçün materialların nə vaxt tələb olunacağını müəyyənləşdirir və çatdırılma vaxtını idarə edir.

MRP-nin əsas məqsədi ehtiyyatların səviyyəsinin idarə edilməsi və istehsalat gücünün planlaşdırılmasıdır və üç əsas mənbələrdən ibarətdir:
1. İstehsalatın əsas planı   (MPS – Master Production Schedule);
2. Lazım olan materialların siyahısı  (BOM – Bill of Materials);
3. Materiallarının anbarda mövcudluq statusu (ISF – Inventory Status File).

📌 Təlim: “Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları. Tender Müsabiqələrinin Təşkili və İştirak”

📆  Tarix:  15 – 18 Avqust (10 – 12 saatlıq proqram)