On completion of this module, learners will be able to identify the key stakeholders in the application of the sourcing process and analyse the procurement cycle, evaluating the influence that procurement and supply has as a source of added value for the organisation. In any organisation, a significant proportion of costs are accounted for by the purchases of products and/or services, hence organisations see procurement and supply as a key contributor to their value added strategies.
Topics covered in Level 4 M1:
✔️  Understand and analyse the added value that can be achieved through procurement and supply chain management
✔️  Understand and analyse the key steps when procuring goods or services
✔️  Understand and analyse the key aspects of organisational infrastructure that shape the scope of a procurement or supply chain function
✔️  Understand and analyse the need for compliance with requirements when undertaking procurement activities in different sectors

  Bu modul başa çatdıqdan sonra tələbələr satınalma prosesinin tətbiqində əsas maraqlı tərəfləri müəyyən edə və satınalma dövrünü təhlil edərək, satınalma və təchizatın təşkilat üçün əlavə dəyər mənbəyi kimi təsirini qiymətləndirə biləcəklər.
İstənilən təşkilatda xərclərin əhəmiyyətli hissəsi məhsul və ya xidmətlərin satın alınması hesabına hesablanır, buna görə də təşkilatlar satınalma və təchizatı öz əlavə dəyər strategiyalarının əsas töhfəçisi kimi görürlər. Bu modul CIPS Satınalma döngüsü əsasında hazırlanmışdır.
Level 4 M1-in əhatə olunduğu mövzular:
✔️ Satınalma və təchizat zəncirinin idarə edilməsi ilə əldə edilə bilən əlavə dəyərin təhlili
✔️ Malların və ya xidmətlərin satın alınması zamanı əsas addımları təhlili
✔️ Satınalma və ya təchizat zənciri funksiyasının əhatə dairəsini formalaşdıran təşkilati infrastrukturun əsas aspektlərin təhlili
✔️ Müxtəlif sektorlarda satınalma fəaliyyətlərini həyata keçirərkən tələblərə uyğunluq ehtiyacının təhlili

📆  4,6,13,15,18,20,25,27 July,1,3,8,10 August

Lesson: Online
Language: EN

🗣  Trainer: Ali Hajiyev, CIPS (Group Procurement Manager at PASHA Holding