CIPS Trainings in October

  List of CIPS trainings to be held in October: 📆 04,07,11,14,18,21,25,28 October: CIPS Level 2 Module 5 (Inventory, Logistics and Expediting) 📆 October 8, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30: CIPS Level 3 Module 6 (Socially Responsible Warehousing and Distribution)

Warehouse Logistics

  Warehouse logistics is a very important part of the supply chain. It covers the process of packing and shipping the order as well as ensuring that the products are properly stored. It helps reduce errors and losses in the order fulfillment process. Well-functioning warehouse […]

List of regular trainings to be held in September

📌 05 – 09 September: Transport Logistics. The strategic role and components of transportation in the supply chain. International shipments. Types of transport and tariffs. Customs procedures. Pandemic Impact on Logistics training. 📌 September 13 – 15: Management of Warehouse and Logistics Centers. Warehouse Logistics. […]

Satınalma/Təchizat proseslərinin idarə edilməsi təlimi

📌 “Satınalma/Təchizat proseslərinin idarə edilməsi. Satınalma metodları. Müqavilə və sənədlərin idarə edilməsi” təlimi. Bu təlimdə siz aşağıdakı mövzularla ətraflı tanış olacaqsınız: ✔ Təchizat Prosesinin İdarə Edilməsinin Əsasları; ✔ Kateqoriya və Spesifikasiya; ✔ Danışıqlar; ✔ Satınalma Metodları; ✔ Müqavilələr; ✔ Çatdırılma Şərtləri; ✔ Sənədlərin İdarə Edilməsi […]

Nəqliyyat Logistikası

Təchizat zənciri xammal və ya hazır məhsulları bir yerdən digər yerə çatdırmaq üçün logistikanın səmərəli idarə edilməsinə əsaslanır. Dünyanın hər yerinə mal göndərdiyiniz zaman nəqliyyat resurslarından düzgün istifadə etmək çox vacibdir. Qlobal təchizat zəncirində müxtəlif nəqliyyat növlərini, təşkilatların onlardan necə istifadə edə biləcəyini və nə […]

Anbar və Logistika Mərkəzlərinin İdarə Edilməsi.

Anbarın effektiv planlaşdırılması müxtəlif amillərə görə mürəkkəb bir proses ola bilər. Praktik anbar planının layihələndirilməsi mühüm prosesdir, çünki o, anbarınızın səmərəliliyinə və məhsuldarlığına birbaşa təsir göstərir. Planlaşdırılan plan prosesləri əməliyyatları sadələşdirməyə, məhsuldarlığı artırmağa və xərcləri azaltmağa kömək edə biləcək məntiqi ardıcıllıqla təşkil etməlidir. Düzgün tərtib […]

Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları.

📌 “Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları. Tender Müsabiqələrinin Təşkili və İştirak” təlimi. Bu təlimdə siz:✅ Dövlət və özəl satınalmalarında istifadə olunan anlayış və terminlər;✅ Təchizatçıların seçimi və bunun əsas meyarları;✅ Satınalma şöbəsinin məqsəd və vəzifələri;✅ Spesifikasiyalara dair tələblər;✅ Tenderlər, onların növləri, daxili prosedur və […]

“Satınalma/Təchizat proseslərinin idarə edilməsi. Satınalma metodları. Müqavilə və sənədlərin idarə edilməsi”

📌 “Satınalma/Təchizat proseslərinin idarə edilməsi. Satınalma metodları. Müqavilə və sənədlərin idarə edilməsi” təlimi. Bu təlimdə siz aşağıdakı mövzularla ətraflı tanış olacaqsınız:✔ Təchizat Prosesinin İdarə Edilməsinin Əsasları;✔ Kateqoriya və Spesifikasiya;✔ Danışıqlar;✔ Satınalma Metodları;✔ Müqavilələr;✔ Çatdırılma Şərtləri;✔ Sənədlərin İdarə Edilməsi və Davranış və s. 🗣 Təlimçi: Vugar Hasanov (Global […]