Warehouse planning and design

Warehouse planning and design – Optimal warehouse design depends on the type of products to be stored there, financial capabilities, level of competition and consumer demand. Effective warehouse planning enables: ✅ to increase the permeability; ✅ increasing the product flow; ✅ reducing costs; ✅ to […]

Vendor management

What is vendor management?Vendor management is a system for coordinating all supplier relationships, from vendor acquisition to delivery of services and goods, payroll and all other purposes. A supplier management system (VMS) helps businesses run more efficiently, handle more tasks with ease, and save time […]

Procurement/Supply process management

📌 “Procurement/Supply process management. Procurement methods. Contract and document management” training. In this training, you will get acquainted with the following topics in detail:✔ Basics of Supply Process Management;✔ Category and Specification;✔ Negotiations;✔ Purchasing Methods;✔ Contracts;✔ Delivery Terms;✔ Document Management and Behavior etc. 🗣 Trainer: […]

Stakeholder management

Stakeholder management is the process by which you organize, monitor and improve your relationships with stakeholders.This includes the systematic identification of stakeholders; analyze needs and expectations; it consists of the process of planning and carrying out various tasks to deal with them. A good stakeholder […]

MAKE or BUY

    A make-or-buy decision is a decision made using cost-benefit to make a strategic choice between manufacturing a product or purchasing it from a supplier (also known as outsourcing). Such decisions arise when a manufacturing company faces declining capacity, has problems with existing suppliers, […]

MRP (Materials Requirements Planning)

  MRP (Materials Requirements Planning) – material ehtiyaclarını planlaşdırmaq üçün hazırlanmış bir sistemdir. O, tələblərə cavab vermək və ümumi məhsuldarlığı artırmaq məqsədi ilə lazımi materialları müəyyənləşdirir, kəmiyyətləri təxmin edir, istehsal cədvəlinə cavab vermək üçün materialların nə vaxt tələb olunacağını müəyyənləşdirir və çatdırılma vaxtını idarə edir. […]

Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları. Tender Müsabiqələrinin Təşkili və İştirak

📌  “Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları. Tender Müsabiqələrinin Təşkili və İştirak” təlimi. Bu təlimdə siz:✅ Dövlət və özəl satınalmalarında istifadə olunan anlayış və terminlər;✅ Təchizatçıların seçimi və bunun əsas meyarları;✅ Satınalma şöbəsinin məqsəd və vəzifələri;✅ Spesifikasiyalara dair tələblər;✅ Tenderlər, onların növləri, daxili prosedur və […]

Satınalmalarda və tenderlərdə tədarükçülərin qiymətləndirilməsi və münasibətlərin idarə olunması

  Satınalmalarda və tenderlərdə tədarükçülərin qiymətləndirilməsi və münasibətlərin idarə olunması – təşkilata maya dəyərinə nəzarət etmək, təchizatçılarla bağlı potensial riskləri azaltmaq, mükəmməl çatdırılma xidmətlərini təmin etmək və uzunmüddətli perspektivdə satıcılardan dəyər əldə etmək üçün müvafiq tədbirlər görməyə səlahiyyət verən prosesdir. Bu təlim sizə:✔️ ən yaxşı […]