Anbar logistikası Təchizat zəncirinin çox mühüm hissəsidir. O, məhsulların düzgün saxlanmasını təmin etməklə yanaşı, həmçinin sifarişin qablaşdırılması və göndərilməsi prosesini əhatə edir. Sifarişin yerinə yetirilməsi prosesində səhvləri və zərərləri azaltmağa kömək edir. Düzgün işləyən anbar logistikası həm müəssisə, həm də müştərilər üçün mühüm iqtisadi fayda təmin edir.
Bu təlimdə siz:
✅ Anbarlaşdırmanın təşkili və anbarlaşdırma əməliyyatları:
✅ Anbarda əsas texnoloji zonaların müəyyən olunması;
✅ Anbarda sənəd dövriyyəsi (anbar uçotu sənədlərin dövriyyəsi);
✅ Anbarda mallara nəzarət və inventarizasiya (ABC təhlilinin tətbiqi);
✅ Anbarların klassifikasıyası;
✅ Anbar sistemlərinin avtomadlaşdırılması və saxlanılması
✅ Anbar menecerinin vəzifələri;
✅ Praktiki misallar və s. mövzular ilə ətraflı tanış olma imkanı əldə edəcəksiniz.

🗣 Təlimçi: Fakhri Suleymanov (ACE Forwarding Ltd Anbar müdiri və ISO məsləhətçisi)