Tədarükçülərlə münasibətlərin idarə edilməsi

  Vendor management (Tədarükçülərlə münasibətlərin idarə edilməsi) təşkilata maya dəyərinə nəzarət etmək, təchizatçılarla bağlı potensial riskləri azaltmaq, mükəmməl çatdırılma xidmətlərini təmin etmək və uzunmüddətli perspektivdə satıcılardan dəyər əldə etmək üçün müvafiq tədbirlər görməyə səlahiyyət verən prosesdir.       Bu təlim sizə:✔️ ən yaxşı uyğun […]