Anbar və Logistika Mərkəzlərinin İdarə Edilməsi.

Anbarın effektiv planlaşdırılması müxtəlif amillərə görə mürəkkəb bir proses ola bilər. Praktik anbar planının layihələndirilməsi mühüm prosesdir, çünki o, anbarınızın səmərəliliyinə və məhsuldarlığına birbaşa təsir göstərir. Planlaşdırılan plan prosesləri əməliyyatları sadələşdirməyə, məhsuldarlığı artırmağa və xərcləri azaltmağa kömək edə biləcək məntiqi ardıcıllıqla təşkil etməlidir. Düzgün tərtib […]

Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları.

📌 “Satınalma Metodları. Dövlət və Özəl Satınalmaları. Tender Müsabiqələrinin Təşkili və İştirak” təlimi. Bu təlimdə siz:✅ Dövlət və özəl satınalmalarında istifadə olunan anlayış və terminlər;✅ Təchizatçıların seçimi və bunun əsas meyarları;✅ Satınalma şöbəsinin məqsəd və vəzifələri;✅ Spesifikasiyalara dair tələblər;✅ Tenderlər, onların növləri, daxili prosedur və […]